PREMD (Partnerstwo na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci) - RSS http://www.premd.org.pl/ Content Studio 5K Zapraszamy do lektury kwartalnika 'Przyjaciel - terapia i rozwój dziecka' http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=534   W imieniu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zapraszamy do lektury kwartalnika „Przyjaciel – terapia i rozwój dziecka”. Jest  skierowany do rodziców, poszukujących nowych form pomocy, terapeutów i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wszystkich zainteresowanych wspomaganiem rozwoju swoich dzieci. Cele kwartalnika Przyjaciel to przed wszystkim: ... Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0100 Drzewieckie Centrum Wolontariatu " Ofiarna dłoń " organizuje II Gminny Festiwal Kultury Nauki i Talentów Drzewica 2014 http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=523 Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"   organizuje II Gminny Festiwal Kultury, Nauki i Talentów Drzewica 2014 „Człowiek-przestrzeń-energia” to myśl przewodnia tegorocznego Festiwalu, który odbędzie się 4 kwietnia 2014 roku w Drzewicy. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja osiągnięć kulturalnych i naukowych oraz dorobku artystycznego drzewickich placówek oświatowych w zakresie ekologii, ochrony... Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0100 'Słoneczne Domy' Fundacji Zielone Domy http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=64 Od 6 listopada otwarte są w Warszawie 3 placówki 'Słoneczny Dom', czyli miejsca spotkań rodziców/ opiekunów z dziećmi 0- 4 lat ze specjalistami. 'Dla dzieci to możliwość zabawy, odkrywania świata, nawiązywania relacji społecznych, przygotowania do żłobka czy przedszkola - w obecności osoby bliskiej, dającej dziecku poczucie bezpieczeństwa. Dla rodziców/opiekunów okazja do rozmowy, odprężenia, oderwania od monotonii dnia codziennego, pobycia z dzieckiem w nowych... Wed, 08 Dec 2010 00:00:00 +0100 Działania Fundacji Zielone Domy dla małych dzieci i ich opiekunów http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=63 Fundacja Zielone Domy zorganizowala w dniach 18-20 pazdziernika 2010 interesujace warsztaty prowadzone przez specjalistow francuskich, włoskich i belgijskich na temat: 'Problemy rozwoju emocjonalnego dzieci 0-5lat- kompetencje rodzicow i profesjonalistow'. W warsztatach brało udzial 120 pracownikow żłobkow, przedszkoli, domów małego dziecka i psychologow dziecięcych. W grudniu ukazały się na stronie fundacji www.zielonedomy.org.pl tłumaczenia referatow wygłoszonych na... Sat, 18 Dec 2010 00:00:00 +0100 Raport pt. 'Wczesna opieka i edukacja jako sposób przeciwdziałania ubóstwu u dzieci' powstał w ramach projektu 'Working for Inclusion' http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=62 Opublikowano raport końcowy wypracowany w ramach projektu 'Working for Inclusion' we współpracy czterech organizacji: * Children in Scotland w Wielkiej Brytanii * Nordland Research Institute w Norwegii * La Bottega Di Geppetto we Włoszech * Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego w Polsce Raport pt. 'Wczesna opieka i edukacja jako sposób przeciwdziałania ubóstwu wśród dzieci' (... Sat, 18 Dec 2010 00:00:00 +0100 Działania gminy Lubawa dotyczące alternatywnych form wychowania przedszkolnego http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=61 W ramach przedsięwzięcia na różnych portalach internetowych oraz lokalnej prasie są publikowane artykuły dotyczące alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w gminie Lubawa. Obecnie funkcjonuje 13 grup zabawowych w Kazanicach, Byszwałdzie, Grabowie-Wałdykach, Łążynie, Rożentalu, Sampławie, Złotowie, Prątnicy, Rumienicy, Mortęgach, Tuszewie, Rakowicach i Szczepankowie. Blisko 50 % dzieci w gminie Lubawa uczęszcza na zajęcia grup... Sat, 18 Dec 2010 00:00:00 +0100 Centrum Dziecka i Rodziny w Barcianach http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=60 Gmina Barciany biorąca udział w programie „Niewidzialne Dzieci” uruchomiła w lipcu 2010 roku  Centrum Dziecka i Rodziny w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach. Centrum Dziecka i Rodziny zaprasza zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00. Docelowo Centrum w Barcianach będzie oferowało następujące usługi : - materiały informacyjne dla rodziców, -... Sat, 18 Dec 2010 00:00:00 +0100 Projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech przyjęty przez Sejm RP 5. stycznia 2011 roku http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=67 Za przyjęciem ustawy było 397 posłów, jeden był przeciwko, a 38 wstrzymało się od głosu. Poniżej przedstawiamy adresy stron internetowych, pod którymi znajdują się niektóre artykuły na temat przyjęcia przez Sejm w dniu 5 stycznia 2011 roku projektu ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech: 'http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/476199,sejm_przyjal_ustawe_bedzie_latwiej_zalozyc_zlobek.html http://wyborcza.pl/1,75478,8913543,Sejm_przyjal_ustawe_zlobkowa.html ... Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 +0100 'Żłobkowa rewolucja'- wywiad z Teresą Ogrodzińską i Moniką Rościszewską- Woźniak http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=68 'Kiedy rozluźnimy żłobkowe standardy, może przestanie być tam również bezpiecznie? Monika Rościszewska- Woźniak.: Dotąd standardy dotyczyły wyłącznie warunków technicznych i higienicznych. Mówiły o wymaganej powierzchni lokalu, strefie czystej i brudnej itd. I ta część standardów ma być rozluźniona - ale nie całkowicie pominięta. Za to dojdą kwestie rozwoju społecznego, intelektualnego i psychicznego dziecka. I o te standardy trzeba... Tue, 25 Jan 2011 00:00:00 +0100 Poprawki Senatu do tzw. ustawy żłobkowej przegłosowane przez Sejm- 23.lutego ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta RP http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=69 'Ustawa, którą Sejm uchwalił na początku stycznia, przewiduje, że funkcjonować będą żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie. Uprości zasady zakładania żłobków, które przestaną być ZOZ-ami, zachęci do tworzenia tego typu placówek przy zakładach pracy, a także do legalnego zatrudniania niań. Żłobki i inne formy opieki podlegać będą MPiPS, a za organizację opieki nad małymi dziećmi - tak jak obecnie - odpowiadać będą samorządy.' ... Thu, 10 Feb 2011 00:00:00 +0100 Prezydent RP podpisał Ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=70 W dniu 23 lutego 2011 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja 'Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3- szanse i wyzwania'. Konferencja odbyła się w ramach Forum Debaty Publicznej 'Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina'. Konferencja została zorganizowana przez Biuro Kancelarii Prezydenta, Parlamentarny Zespół 'Rodzina 2030', Biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundację Komeńskiego. W panelach „Opieka nad małym dzieckiem: dobro dziecka, dobro rodziny” i... Wed, 23 Feb 2011 00:00:00 +0100 Film o Grupach Zabawowych IMD http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=66 Instytut Małego Dziecka zaprasza do obejrzenia filmu pt. „Grupy Zabawowe Instytutu Małego Dziecka im Astrid Lindgren – Autorski program zajęć dla rodzin z małymi dziećmi”. Film został przygotowany w ramach projektu współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego Celem filmu jest zaprezentowanie i upowszechnienie podejścia Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren do rodzin małych dzieci oraz ich znaczenia dla rozwoju społecznego na podstawie dobrej... Mon, 07 Mar 2011 00:00:00 +0100 Rodziny warte Poznania http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=65 Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren prowadzi działania na rzecz małych dzieci i ich najbliższego środowiska – rodzinnego i edukacyjnego. Realizujemy szereg projektów wspierających rodziców małych dzieci. W ramach jednego z takich projektów, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, opracowaliśmy publikację „Rodziny warte Poznania”. Publikacja stanowi podsumowanie Akcji Społecznej „Rusz Wózkiem, Rusz Światem” zrealizowanej... Mon, 07 Mar 2011 00:00:00 +0100 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 'Maluch' http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=73 Ogłoszenie Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gmminych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w roku 2011 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanego w roku 2011. W tym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40 milionów zł. Ogłoszenie znajduje się na stronie MPiPS:... Tue, 08 Mar 2011 00:00:00 +0100 MEN przygotowuje projekt ustawy, która da samorządom prawo do otrzymywania subwencji na przedszkola http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=74 Projekt ustawy został obecnie przekazany do konsultacji międzyresortowych, partnerów społecznych oraz związków zawodowych. Znajduje się w Biletynie Informacji Publicznej MEN: http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1070%3Aprojekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-owiaty-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-&catid=27%3Aprojekty-aktow-prawnych&Itemid=52 'Jak podaje Gazeta Prawna, minister edukacji Katarzyna Hall zapowiedziała, że wkrótce projekt... Fri, 11 Mar 2011 00:00:00 +0100 Uwaga! Konkurs na poszerzenie sieci przedszkoli w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe” PO KL http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=81 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła kolejny konkurs na unijne dotacje Konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe” PO KL. Do podziału jest 16 mln zł. O granty mogą ubiegać się wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w budowę lub prowadzenie przedszkoli albo innych form wychowania przedszkolnego. "Wnioski o dofinansowanie projektów można składać... Thu, 17 Mar 2011 00:00:00 +0100 Biuletyn PREMD nr 1/2011 http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=92 Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem Biuletynu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie tylko o działaniach PREMD, ale także o potrzebach najmłodszych dzieci oraz  o wczesnodziecięcej edukacji w Polsce. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, komentarze, listy, pytania na adres: kpaterek@frd.org.pl   Fri, 18 Mar 2011 00:00:00 +0100 Warsztat: 'Jak promować działania organizacji w Internecie'- ZAPRASZAMY ! http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=72 Warsztat „JAK PROMOWAĆ DZIAŁANIA ORGANIZACJI W INTERNECIE” Warsztat realizujemy w ramach projektu 'Portal PREMD' http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/portal_premd dzięki dotacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci do udziału w warsztacie dotyczącym internetowej... Fri, 18 Mar 2011 00:00:00 +0100 Badanie Portalu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=87 Szanowni Państwo ! Przygotowaliśmy krótką  ankietę , która ma na celu zbadanie potrzeb Państwa organizacji w zakresie działań na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci. Dzięki otrzymanym opiniom będziemy mogli doskonalić działania na rzecz organizacji zrzeszonych w PREMD oraz działających na rzecz małych dzieci. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety . Projekt „Portal PREMD” realizowany jest Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A.... Mon, 28 Mar 2011 00:00:00 +0200 Co powoduje wejście w życie przepisów dotyczących tzw. ustawy żłobkowej ? http://www.premd.org.pl/strona.php?p=2&cid=77 'Żłobki nie będą już zakładami opieki zdrowotnej, nie będą więc spełniać takich standardów jak szpitale. Gminy będą mogły zatrudniać dziennego opiekuna, który zajmie się maksymalnie pięciorgiem dzieci w swoim domu, a budżet sfinansuje składki ubezpieczeniowe, jeżeli rodzice legalnie zatrudnią nianię, nawet gdy ta będzie członkiem rodziny.' http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/501756,od_dzis_bedzie_latwiej_zakladac_zlobki.html W rozmowie z Rzecznikiem Praw... Mon, 04 Apr 2011 00:00:00 +0200 
ZAMKNIJ
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...