Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich

Publikację „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich – gminne strategie wyrównywania szans edukacyjnych” kierujemy do osób, które mają największy wpływ na tworzenie dobrego środowiska rozwojowo-edukacyjnego dla dzieci – do przedstawicieli samorządów...

pobierz więcej

Międzypokoleniowa podróż przez Europę - raport podsumowujący badania w działaniu

Raport prezentuje dobre praktyki międzypokoleniowego uczenia się z Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Polsce, Słowenii i we Włoszech. Badania i raport powstały w ramach projektu TOY, o którym można dowiedzieć się więcej na podstronie www.frd.org.pl/programy/aktualne/toy

pobierz więcej

Uczenie się międzypokoleniowe małych dzieci i osób starszych - Raport podsumowujący

Zapraszamy do lektury krótkiego raportu podsumowującego badania literaturowe dotyczące międzypokoleniowego uczenia się. Badania i raport realizowane były w ramach projektu Fundaji Komeńskiego TOY, o którym można dowiedzieć się więcej na stronie - www.frd.org.pl/programy/aktualne/toy

pobierz więcej

Podręcznik dla nauczycielek i nauczycieli. Będę, kim zechcę

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem dla nauczycieli i nauczycielek dotyczącym wprowadzania edukacji do równości w przedszkolu. Podręcznik powstał w ramach projektu Fundacji Komeńskiego "Będę, kim zechcę".

pobierz więcej

Seniorzy dla najmłodszych

Serdecznie zapraszamy do zapozania się z najnowszą publikacją Fundacj Komeńskiego "Seniorzy dla najmłodszych". Od czerwca do grudnia 2013 roku Fundacja Komeńskiego wraz z seniorkami i seniorami z gmin Cekcyn, Cieszanów, Piecki i Głuchów realizowała projekt Seniorzy...

pobierz więcej

PREMD. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym

Ze wstępu: Publikację PREMD – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym kierujemy do organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych oraz wszystkich, którzy starają się zapewnić małym...

pobierz więcej

Dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji PREMD "Dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych u jednostek samorządu terytorialnego" . Znajduje się w niej dwanaście opisów modelowej współpracy NGO i JST z gmin związanych z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju i...

pobierz więcej

Fundacja Dzieci Niczyje, Pomyśl zamin wrzucisz

Fundacja Dzieci Niczyje przygotowała bardzo pożyteczny poradnik - "Pomyśl zanim wrzucisz" - dotyczący publikowania zdjęć dzieci w internecie. Specjaliści z Fundacji Dzieci Niczyje zwracają uwagę, że zamieszczanie zdjęć dzieci w sieci może odbywać się bezpiecznie i...

pobierz więcej

Fundacja Dzieci Niczyje, Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi

Ze strony Fundacji Dzieci Niczyje: Publikacja Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi - przykłady inspirujących praktyk powstała w ramach projektu Smack free home for every child Komisji Europejskiej. Zawiera opisy projektów i programów - dobrych praktyk - z wybranych krajów...

pobierz więcej

Fundacja Dzieci Niczyje, Dziecko w Sieci

"Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie" powstało podczas kampanii "Dziecko w Sieci". Znajdziecie w niej m. in.: nowelizację kodeksu karnego, ofertę edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla rodziców i...

pobierz więcej

Fundacja Dzieci Niczyje, Zamiast klapsów

Z publikacja Fundacji Dzieci Niczyje: "Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice": W tej broszurze znajdziesz informacje,które pokażą Ci, co możesz zrobić, gdy nie wiesz, jak poradzić sobie z zachowaniem swojego dziecka. Dowiesz się z niej...

pobierz więcej

Fundacja Dzieci Niczyje, Zabawa to podstawa

Publikacja Fundacji Dzieci Niczyje "Zabawa to podstawa" to propozycje wspólnego spędzania czasu z dziećmi w wieku 0-3 lata. Dowiecie się z niej: czym jest dobra zabawa jak czerpać radość ze wspólnej zabawy jak urozmaicić wspólnie spędzany czas w...

pobierz więcej

Dobre praktyki organizacji członkowskich PREMD

Przedstawiamy Państwu płytę DVD, która zawiera opisy dobrych praktyk - zrealizowanych z sukcesem, modelowych  działań organizacji pozarządowych z całej Polski, które są członkami Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci PREMD.  Materiał zbierany był w...

pobierz więcej

Fundacja Przyjaciel: Fenomen Przywiązania

Ze strony: http://www.przyjaciel.pl/aktual.php?id=199 Publikacja jest pracą zbiorową stworzoną przez specjalistów, na co dzień pracujących z rodzinami. Publikowane artykuły dotyczą wspierania rozwoju prawidłowej więzi z dzieckiem poprzez kontakt fizyczny, empatyczną komunikację,...

pobierz więcej

Inwestujmy w małe dzieci - partycypacyjne monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych

Publikację „Inwestujmy w małe dzieci – partycypacyjne monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych” kierujemy do wszystkich, którzy mają wpływ na tworzenie dobrego środowiska rozwojowo-edukacyjnego dla dzieci – do przedstawicieli samorządów lokalnych i...

pobierz więcej

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę": 100 pomysłów MMK

"Publikacja przedstawiająca 100 pomysłów młodych menedżerów kultury - absolwentów projektu. Poza pomysłami na lokalne działania, w książce znajdziecie sylwetki wybranych absolwentów (sprawdźcie czym zajmują się dzisiaj!), wypowiedzi przyjaciół programu (m.in. Romana Gutka)...

pobierz więcej

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren: Rodziny warte Poznania

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren prowadzi działania na rzecz małych dzieci i ich najbliższego środowiska – rodzinnego i edukacyjnego. Realizujemy szereg projektów wspierających rodziców małych dzieci. W ramach jednego z takich projektów, współfinansowanego ze...

pobierz więcej

Fundacja Kreatywnej Edukacji: Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

Fundacja Kreatywnej Edukacji poleca swoją nową publikację, skierowaną do nauczycieli, muzyków oraz rodziców i opiekunów dzieci do lat 6 pt. " Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona " pod redakcją...

pobierz więcej

Edukacja małych dzieci- standardy, bariery, szanse. Raport

Raport jest wynikiem kilkuetapowego procesu gromadzenia wiedzy na temat barier dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji w Polsce. Całe przedsięwzięcie zostało zaplanowane i przeprowadzone wspólnie przez Fundację Komeńskiego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Pracownię...

pobierz więcej

Fundacja Komeńskiego: Bo jakie początki, takie będzie wszystko

W publikacji „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” piszemy o tym dlaczego pierwsze lata życia dziecka są takie ważne dla jego rozwoju; na co powinni zwrócić uwagę rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom optymalny życiowy start; jak wprowadzać standardy jakości...

pobierz więcej

Fundacja Komeńskiego: Inwestujemy w małe dzieci - Gminne strategie edukacyjne

Jest to publikacja, w której pokazujemy, jak ważną funkcję w wyrównywaniu szans edukacyjnych i podnoszeniu jakości edukacji na terenach wiejskich mogą pełnić gminne strategie edukacji, obejmujące wszystkie szczeble edukacji – od przedszkola do gimnazjum. Opisujemy krok po kroku...

pobierz więcej

Fundacja Komeńskiego: Inwestujmy w małe dzieci - dobre praktyki organizacji pozarządowych

Przekazujemy w Państwa ręce publikację „Inwestujmy w małe dzieci – dobre praktyki organizacji pozarządowych”. Jest to kolejne wydanie promujące dokonania organizacji działających na rzecz małych dzieci. Pokazujemy w nim jak ważną funkcję pełnią organizacje...

pobierz więcej

Fundacja Komeńskiego: CHCĘ SIĘ BAWIĆ - praktyczne propozycje zabaw dla małych dzieci

DRODZY RODZICE! Jeśli macie małe dziecko lub małe dzieci, ta książka jest właśnie dla was. Znajdziecie w niej propozycje ciekawych i absorbujących zajęć dla najmłodszych oraz praktyczne rady dotyczące wspólnej zabawy w domu. Książka traktuje zabawę przede wszystkim jako źródło...

pobierz więcej

Fundacja Komeńskiego: IDZIEMY DO SZKOŁY

Broszura ta powstała na podstawie doświadczeń zabranych w trakcie realizacji międzynarodowego projektu „Rodzice partnerami nauczycieli w procesie adaptacji szkolnej”, finansowanego z programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Grundtviga

pobierz więcej

ULOTKA AKADEMII KOMEŃSKIEGO

Znajdą w niej Państwo ofertę szkoleniową Akademii Komeńskiego

pobierz więcej

ULOTKA FUNDACJI KOMEŃSKIEGO

Znajdą w niej Państwo najważniejsze informacje o działalności Fundacji

pobierz więcej

DOBRY START – jak wprowadzać alternatywne formy edukacji przedszkolnej

W tym poradniku chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniami wyniesionymi z realizacji programów „Gdy nie ma przedszkola” i „Ośrodki Przedszkolne- szansa na dobry start” oraz programów realizowanych wspólnie z partnerami przez ostatnie cztery lata. W 77 gminach...

pobierz więcej

WSZYSCY GOTOWI?! – jak przygotować dziecko do szkoły

Drodzy Rodzice! To przewodnik, który powstał z myślą o Was i o Waszych dzieciach. W kolejnych rozdziałach opowiemy Wam o tym, jak przetrwać pierwsze dni w szkole i jak się do nich przygotować. Nasza wiedza na temat adaptacji szkolnej oparta jest na wypowiedziach ekspertów: psychologów...

pobierz więcej

Fundacja Komeńskiego: Małe dziecko w naszej gminie – jak podnieść jakość wczesnej edukacji

Dla wyrównania szans edukacyjnych małych dzieci ze wsi i małych miasteczek potrzebne są długofalowe działania i wysiłek całej społeczności. W Małym dziecku w naszej gminie opisujemy krok po kroku społeczny proces podnoszenia jakości edukacji elementarnej. Przedstawiamy modelowe...

pobierz więcej

Fundacja Komeńskiego: Grupy Zabawowe dla małych dzieci i rodziców – poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych

Od października 2006 roku do grudnia 2007 roku przeprowadziliśmy pierwszy – pilotażowy – etap projektu „Grupy Zabawowe – wspieranie edukacji małych dzieci przez gminy i organizacje pozarządowe”. Jego celem jest wprowadzenie w Polsce nowej formy edukacyjnej...

pobierz więcej

Fundacja Komeńskiego: DOBRE PRAKTYKI: Małe dziecko w Polsce – doświadczenia organizacji pozarządowych

W zbiorze „Dobrych praktyk” znalazły się portrety 12 organizacji pozarządowych zajmujących się wczesną edukacją. Liderzy organizacji opowiadają o sprawdzonych rozwiązaniach, które udało im się wypracować. Dzielą się pomysłami i mówią o sukcesach w realizacji misji...

pobierz więcej

Małe Dziecko w Polsce - Raport o sytuacji edukacji elementarnej

Raport jest wynikiem prac zespołu ekspertów akademickich i praktyków. W przystępnej formie przedstawia informacje na temat: funkcjonowania prawa edukacyjnego, kształcenia nauczycieli, roli rodziców w edukacji, finansowania wczesnej oświaty, edukacji dzieci o specjalnych potrzebach,...

pobierz więcej


ZAMKNIJ
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...