Na czym polegają zbiórki publiczne? Kto może je prowadzić?

Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel, które wymaga pozwolenia właściwego urzędu. Cel przeprowadzonej zbiórki musi być ściśle określony przez prowadzącego zbiórkę i musi być (łącznie): godny... więcej

Data dodania: 2012-11-14

Jak wygląda przyjmowanie darowizn przez OPP?

Kto może nam dać darowiznę? Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i dru­gich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej... więcej

Data dodania: 2012-09-20

Jak wyglądają procedury przy ubieganiu się o dotacje dla organizacji?

Kto może dać dotacje? Dotacji mogą udzielać różne podmioty, organizacje, instytucje. Aby mogły to robić, ich statuty/inne akty wewnętrzne opisujące działalność lub jakieś przepisy prawa/umowy, muszą zwierać niezbędne zapisy umożliwiające im prowadzenie takiej działalności.... więcej

Data dodania: 2012-09-29

Jakie są obowiązki OPP?

Do kogo, kiedy i jakie sprawozdania składają organizacje mające status OPP? Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status OPP, ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Organizacje pożytku publicznego dodatkowo mają także obowiązek... więcej

Data dodania: 2012-09-25

Co daje organizacji posiadanie statusu OPP?

Przedstawiam jakie przywileje daje posiadanie statusu OPP. Materiał został opracowany na podstawie strony http://poradnik.ngo.pl/x/431137 Z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje: 1.prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych - więcej czytaj... więcej

Data dodania: 2012-10-31

Jakie organizacje mogą przyjmować wpłaty z 1%?

Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego organizacja musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jak uzyskać taki status czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/377799 i http://www.ngo.pl/x/423548. Nie wszystkie OPP mogą korzystać z przywileju otrzymywania 1%, zależy on bowiem... więcej

Data dodania: 2012-11-08

Jak wygląda współpraca z wolontariuszem?

Kto może korzystać z pomocy wolontariuszy? Z pracy wolontariuszy korzystać mogą: •organizacje pozarządowe (przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje); • osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych, np.... więcej

Data dodania: 2012-12-06

Jakie są rodzaje umów o pracę? Gdzie znajdę ich wzory?

Jakie są rodzaje umów o pracę? Kodeks pracy określa kilka rodzajów umowy o pracę (w art. 25), spośród których organizacja i pracownik podpiszą jedną. Umowy o pracę, z których można skorzystać to: umowa o pracę na czas nieokreślony - czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/504013 ... więcej

Data dodania: 2012-11-12

Jaką rolę pełni statut OPP, jak go zmieniać?

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” organizacji – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania stowarzyszenia, /fundacji. Wraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o fundacjach jest to podstawa działania – wyznacza... więcej

Data dodania: 2012-10-29

Ilu opiekunów powinien zatrudniać żłobek i jakie są kwalifikacje konieczne do pracy jako opiekun w żłobku?

Ilość opiekunów / kwalifikacje. Zgodnie z Art. 15 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, skład personelu ma kształtować się następująco:  Skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka... więcej

Data dodania: 2012-07-10

Jakie są rozwiązania prawno-finansowe wykorzystania bazy w placówce prywatnej do prowadzenia w niej klubu dziecięcego przez gminę?

Prywatna placówka opieki nad dziećmi „Bajkowa Kraina” (podmiot ma zarejestrowaną działalność gospodarczą) – obejmuje opieką dzieci w wieku 2-5lat. Placówka dysponuje pomieszczeniem i warunkami lokalowymi, odpowiadającymi wymogom ustawy żłobkowej. Problem placówki... więcej

Data dodania: 2012-10-09

Co należy złożyć w KRS w przypadku zgonu członka zarządu podczas trwania kadencji?

Jesteśmy stowarzyszeniem i potrzebujemy pomocy prawnej, otrzymaliśmy dziś postanowienie z KRS do złożenia w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny w kwocie po 1000,00 zł. w trybie  art.24 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS - dz.u.nr 168 poz.1186 z 2007 r. z póź. zm.... więcej

Data dodania: 2012-10-23

Czy wójt może nie wydać zgody na utworzenie i prowadzenie przez stowarzyszenie NIEPUBLICZNEJ szkoły?

Jestem sołtysem miejscowości, która za chwilę nie będzie miała szkoły, pomimo tego, że jest największą miejscowością w gminie i ma w tym momencie najliczniejszą szkołę. W związku z tym mamy ogromną prośbę o pomoc w znalezieniu podstawy prawnej wyjaśniającej kwestię: czy... więcej

Data dodania: 2012-04-18

Jakie są różnice między umową o dzieło a umową zlecenia?

Umowa o dzieło zwierana jest w przypadku zlecenia wykonawstwa konkretnego dzieła np. wykładu, wykonania tłumaczenia, przygotowania raportu. Dzieło oznacza możliwość zobaczenia lub doświadczenia danego rezultatu. Musi mieć charakter (przynajmniej częściowo) materialny. Z definicji... więcej

Data dodania: 2012-09-11

Jak uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego?

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 20-23. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) Organizacje... więcej

Data dodania: 2012-09-03

Jaka jest podstawa (dokument) ustalający "niepełnosprawność" dziecka?

Kwestię tę reguluje m.in. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).  Zgodnie z Art. 6b.  1.       Powiatowe zespoły orzekają na... więcej

Data dodania: 2012-05-29


ZAMKNIJ
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...