17 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy wpisał FEREDACJĘ PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI MAŁYCH DZIECI do KRS pod nr 0000506372.

 

 

Tym samym nasz nasz ruch społeczny (który wciąż trwa i zaprasza nowych członków) zyskał miano Federacji (DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM!!!) którą powołało 28 członków- założycieli:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy
 • Fundacja Kreacje
 • Stowarzyszenie Dorośli- Dzieciom
 • Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 • Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjno Wychowawcze SOWA
 • Stowarzyszenie Rodziców TU
 • FUNDACJA "AKADEMIA ZDROWYCH PLECÓW" NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWY
 • Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz
 • Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku
 • Fundacja Zielone Domy
 • "Mały Książę- Fundacja Miłosza Melnyczka" 
 • Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej"
 • Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
 • Stowarzyszenie Pomocy Szkole" Małopolska"
 • Fundacja "Sto Pociech"
 • Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini
 • Fundacja "Kaszubskie Słoneczniki"
 • Stowarzyszenie "Integracyjne Klub Otwartych Serc" w Wieruszowie
 • Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom
 • Stowarzyszenia Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
 • Fundacja Przytul Misia
 • Polskie Stowarzyszenie Montessori
 • Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"
 • Fundacja Drugi Domek
   

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Założycieli Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci

1 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Wale Zebranie Członków Założycieli Federacji PREMD. Zapraszamy do zapoznania się z Protokołem ze spotkania:

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Założycieli Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, Warszawa, dn. 1 marca 2014 roku

 


 Warszawa, 12.02.2014 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Federacji PREMD


W zawiązku z koniecznością wprowadzenia zmian w statucie Federacji PREMD Zarząd Federacji zwołuje Walne Zebranie PREMD na dzień 1 marca 2014 r. o godzinie 13.00. Miejsce Zebrania: Warszawa, ul. Flory 1/8 (siedziba Fundacji Komeńskiego).

Porządek Zebrania przewiduje:

1. Otwarcie zebrania
2. Powołanie przewodniczącego i sekretarza
3. Ustalenie kworum
4. Projekt zmian statutu wynikające z realizacji Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21 stycznia 2014 r.
a) przedstawienie zmian do statutu
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Federacji
6. Dyskusja
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zebrania


Serdecznie zapraszamy

W imieniu Zarządu Federacji PREMD

Teresa Kot
 przewodnicząca Zarządu

Teresa Ogrodzińska
 wiceprzewodnicząca Zarządu
 


 

Podczas IV Walnego Zgromadzenia Członków PREMD, które odbywało się w dniach 18-19 października 2013 roku, przedstawiciele PREMD, przedstawiciele organizacji członkowskich zdecydowali o przystąpieniu PREMD do federacji.

 

 Pobierz Protokół z Walnego zebrania Członków Założycieli Federacji PREMD

 

 


ZAMKNIJ
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...